คู่ฝันคะนึง (เสน่ห์เงามาร, #1) 黑潔明

ISBN:

Published:

Paperback

376 pages


Description

คู่ฝันคะนึง (เสน่ห์เงามาร, #1)  by  黑潔明

คู่ฝันคะนึง (เสน่ห์เงามาร, #1) by 黑潔明
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 376 pages | ISBN: | 8.19 Mb

เมือคำคืนมาเยือน ถังเขอชิงมักจะอยูในออมกอดของบุรุษผูหนึง จอมราชันผูองอาจ ไมเคยเกรงกลัวสิงใด ทุกการกระทำตามอำเภอใจของเขาพาใหเธอหนาแดง หัวใจเตนแรงอยางหามไมอยู ทวา... ทังหมดนันกลับเปนแคความฝันแสนวาบหวามทีเธอลืมตาตืนขึนมาเมือไรกจะหายวับไป ชวนใหMoreเมื่อค่ำคืนมาเยือน ถังเข่อชิงมักจะอยู่ในอ้อมกอดของบุรุษผู้หนึ่ง จอมราชันผู้องอาจ ไม่เคยเกรงกลัวสิ่งใด ทุกการกระทำตามอำเภอใจของเขาพาให้เธอหน้าแดง หัวใจเต้นแรงอย่างห้ามไม่อยู่ ทว่า... ทั้งหมดนั้นกลับเป็นแค่ความฝันแสนวาบหวามที่เธอลืมตาตื่นขึ้นมาเมื่อไรก็จะหายวับไป ชวนให้มึนงงสงสัยเหลือเกินว่าเขาเป็นใครกันแน่ เหตุใดเธอจึงฝันถึงเสมอจนในที่สุดเขาก็มาปรากฏตัวตรงหน้าเธอจนได้ กลิ่นอายและท่าทางวางอำนาจของเขาเหมือนชายในฝันของเธอไม่ผิดเพี้ยน ไหนจะนัยน์ตาเย็นชาข่มขวัญคนคู่นั้นอีก สิ่งเดียวที่ไม่เหมือนคือนี่คือโลกยุคปัจจุบัน ไม่ใช่โลกยุคโบราณที่เธอต้องเป็นฝ่ายยอมศิโรราบให้แก่เขาอีกต่อไปแล้ว!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "คู่ฝันคะนึง (เสน่ห์เงามาร, #1)":


pb-factory.com

©2012-2015 | DMCA | Contact us